spell check

Pozdravljeni na spletnih straneh Muzejskega društva Žiri 

Tu vam predstavljamo naše stalne muzejske razstave, postavljene v Kulturnem središču Stare Žiri – Muzej Žiri, Tabor 2, in druge dejavnosti našega društva.

 

Muzej Žiri ima res enkratni položaj v slovenskem prostoru. Žiri so že same po sebi kraj na stičišču treh slovenskih pokrajin – Gorenjske, Notranjske in Primorske. Stara šola, v kateri domuje žirovski muzej pa stoji tik ob križišču cest, ki iz teh treh pokrajin pripeljejo oziroma vanje vodijo – Loške (njeno nadaljevanje sta Jobstova in Starožirovska), Logaške in Idrijske ceste.

Na ogled so naslednje stalne razstave:

  • Žiri in Žirovci skozi čas – razstava o zgodovini kraja in tukajšnjih prebivalcev
  • »Lepšega pač ni na tem svetu, kot je naš čevljarski stan …« – razstava o žirovskem čevljarstvu in tovarni čevljev Alpina
  • Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! – razstava o dediščini rapalske meje
  • Žirovski slikarji – razstava del žirovskih likovnih umetnikov

 

Vabimo vas k obisku in ogledu.

 

 

 

 

(O)ŽIVELA KULTURA!

 

Projekt »(O)živela kultura!« je nastal v letu 2011, ko smo se povezali trije projektni partnerji na območju Lokalne akcijske skupine Loškega pogorja: Muzejsko društvo Železniki, Občina Žiri in Občina Gorenja vas-Poljane. Naš namen je bil oblikovati skupen projekt na področju ohranjanja dediščine našega podeželja, in rdeča nit, ki nas je povezala, je muzejska dejavnost.

Projekt se je odvijal v Muzeju Železniki, kjer je bila pripravljena nova razstava o sodarstvu, oglarstvu, gozdarstvu in furmanstvu, v Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah, kjer je nastala razstava o slikarjih rodbine Šubicev, ter v Muzeju Žiri, kjer je nastala razstava Žiri in Žirovci skozi čas. Vzporedno s postavitvijo razstav so nastali novi programi delavnic oz. drugih programov. Projekt je zaključen v letu 2013.

Projektni partnerji smo razmišljali tudi o položaju tovrstnih ustanov, ki nimajo pogojev, da bi bile vključene v državno muzejsko mrežo, vendar pa s svojo široko paleto dejavnosti, med katerimi ima muzejska vidno vlogo, predstavljajo pomemben kulturni center za lokalno okolje. Z medsebojnim povezovanjem in združenimi promocijskimi aktivnostmi postajamo bolj prepoznavni in lažje opozorimo nase tudi v širšem kulturnem prostoru.

Več si lahko preberete v predstavitveni brošuri.

Projekt se je izvajal v okviru 1. načrta izvedbenih projektov za leto 2011 za koriščenje sredstev LEADER (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 – os 4 – sredstva LEADER) na območju Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter iz sredstev projektnih partnerjev. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja je Razvojna agencija Sora, d.o.o.

 

Financerji, podporniki in projektni partnerji:

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

   

 

Razvojna agencija SoraLokalna akcijska skupina LAS Loškega pogorjaObčina ŽiriObčina ŽeleznikiObčina Gorenja vas-PoljaneMuzejsko  društvo ŽeleznikiJavni zavod RatitovecKulturni center slikarjev Šubic  

© Copyright Muzej Žiri - Muzej, Kolofon in PO, Admin