Tabor 2, Žiri 4226, Slovenija +386 31 532 798 Nedelja od 15 do 18 ure

Pozdravljeni na spletnih straneh
Muzejskega društva Žiri

Tu vam predstavljamo naše stalne muzejske razstave, postavljene v Kulturnem središču Stare Žiri – Muzej Žiri, Tabor 2, in druge dejavnosti našega društva.
Muzej Žiri ima res enkratni položaj v slovenskem prostoru. Žiri so že same po sebi kraj na stičišču treh slovenskih pokrajin – Gorenjske, Notranjske in Primorske. Stara šola, v kateri domuje žirovski muzej pa stoji tik ob križišču cest, ki iz teh treh pokrajin pripeljejo oziroma vanje vodijo – Loške (njeno nadaljevanje sta Jobstova in Starožirovska), Logaške in Idrijske ceste.
Na ogled so naslednje stalne razstave:

Žiri in Žirovci skozi čas

razstava o zgodovini kraja in tukajšnjih prebivalcev

»Lepšega pač ni na tem svetu, kot je naš čevljarski stan …«

razstava o žirovskem čevljarstvu in tovarni čevljev Alpina

Pozdravljeni, ljubitelji utrdb!

razstava o dediščini rapalske meje

Žirovski slikarji

razstava del žirovskih likovnih umetnikov

Vabimo vas k obisku in ogledu!

Aktualno

(O)ŽIVELA KULTURA!

Projekt »(O)živela kultura!« je nastal v letu 2011, ko smo se povezali trije projektni partnerji na območju Lokalne akcijske skupine Loškega pogorja: Muzejsko društvo Železniki, Občina Žiri in Občina Gorenja vas-Poljane. Naš namen je bil oblikovati skupen projekt na področju ohranjanja dediščine našega podeželja, in rdeča nit, ki nas je povezala, je muzejska dejavnost.

Projekt se je odvijal v Muzeju Železniki, kjer je bila pripravljena nova razstava o sodarstvu, oglarstvu, gozdarstvu in furmanstvu, v Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah, kjer je nastala razstava o slikarjih rodbine Šubicev, ter v Muzeju Žiri, kjer je nastala razstava Žiri in Žirovci skozi čas. Vzporedno s postavitvijo razstav so nastali novi programi delavnic oz. drugih programov. Projekt je zaključen v letu 2013.

Projektni partnerji smo razmišljali tudi o položaju tovrstnih ustanov, ki nimajo pogojev, da bi bile vključene v državno muzejsko mrežo, vendar pa s svojo široko paleto dejavnosti, med katerimi ima muzejska vidno vlogo, predstavljajo pomemben kulturni center za lokalno okolje. Z medsebojnim povezovanjem in združenimi promocijskimi aktivnostmi postajamo bolj prepoznavni in lažje opozorimo nase tudi v širšem kulturnem prostoru.

Več si lahko preberete v predstavitveni brošuri.

Projekt se je izvajal v okviru 1. načrta izvedbenih projektov za leto 2011 za koriščenje sredstev LEADER (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 – os 4 – sredstva LEADER) na območju Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter iz sredstev projektnih partnerjev. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja je Razvojna agencija Sora, d.o.o.

Obiščite nas!

Muzejske zbirke so na ogled ob nedeljah od 15. do 18. ure ali po predhodni najavi.
Kontakt:
Rok Klemenčič
031-532-798

Ivanka Žakelj
040-841-490

Kje smo?

Tabor 2, Žiri 4226, Slovenija
Vstopnina:

Individualni ogledi:
3,00 € - odrasli
2,50 € - dijaki, študenti in upokojenci
5.00 € - družinska

Vodeni ogledi:
Do 15 oseb: 40 €
Nad 15 oseb: po 3 € na osebo
Doplačilo za vodenje v tujem jezik: 5 €

10-odstotni popust na Zeleno kartico

Brezplačno: predšolski otroci in Osnovna šola Žiri

Projekt Interaktivno in sodobno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorno Muzejsko društvo Žiri.

Uporabne povezave
O muzeju
Sledite nam