spell check

Vabilo na fotografsko razstavo Naša stara cerkevDnevi evropske kulturne dediščine v Žireh
28. septembra – 4. oktobra 2013

 Vseslovenski in evropski kulturni akciji Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) se letos pridružujemo tudi v Žireh, s štirimi prireditvami:

I.

V soboto, 28. septembra ob 17. uri, pri Šinkovcu na Ledinici: Razstava v najstarejši žirovski hiši

Uvodne besede: dr. Alojz Demšar

 Šinkovcova hiša na Ledinici pri Žireh je najstarejša posvetna stavba v občini Žiri, v njej so letnice 1688, 1817 in 1837. Namen razstave je spodbuditi lokalno skupnost k dejanjem, s katerimi bi hišo zavarovali in obnovili. V času DEKD bo mogoč ogled hiše in razstave, ta pa prikazuje zgodovino posestva in vasi, pokaže izmere hiše, ki so jih naredili študenti Fakultete za arhitekturo pod mentorstvom prof. dr. Žive Deu (razstava risb), opiše faze gradnje in predelav te imenitne hiše. Ta bi lahko postala nov primer uspešnega varstva dediščine.

II.

 V nedeljo, 29. septembra ob 10. uri, v Galeriji v zvoniku: Stara župna cerkev v Žireh in dr. France Stele, razstava

Uvodne besede: Jože Stanonik in dr. Alojz Demšar

 Pred sto leti (1913) je bil mladi umetnostni zgodovinar France Stele imenovan za deželnega konservatorja spomeniškega urada za Kranjsko. Ena njegovih prvih nalog je bil ogled stare župne cerkve v Žireh, za katero se je pri c. kr. Centralni komisiji za varstvo spomenikov na Dunaju zavzel arhitekt Jože Plečnik. V njej je Stele leta 1913 posnel več fotografij, napisal zavzet članek in ga objavil v časopisu Ljubitelj krščanske umetnosti, 1914. Razstava prikazuje Steletove in druge fotografije in dokumente v tej žalostni zgodbi, ki se je končala tako, da so cerkev leta 1927 podrli, ohranil se je le del prezbiterija.

III.

V sredo, 2. oktobra ob 17. uri, pri Matevžku v Novi vasi: Srečanje v rojstni hiši arhitekta Vlasta Kopača (1913-2006)

 Uvodni nagovor: Miha Naglič

Vodstvo po hiši: Mojca Kopač

Arhitekt Vlasto Kopač se je rodil v Novi vasi (Žiri), 3. junija 1913. Sodi med tiste, ki so si v 20. stoletju najbolj prizadevali za ohranitev slovenske stavbne dediščine. Prislužil si je naziv »rešitelj Velike planine«, v Žireh pa je v zadnjem trenutku rešil svojo rojstno domačijo in jo zgledno obnovil. Domačijo pri Matevžku sestavljata kozolec toplar z letnico 1879 in stanovanjska hiša s tradicionalno alpsko tlorisno zasnovo, značilen primer ljudskega stavbarstva žirovskega območja iz začetka 19. stoletja. Na srečanju bomo obudili spomin na arhitekta in si ogledali hišo.

 IV.

V petek, 4. oktobra ob 19. uri, v prezbiteriju stare cerkve: Usoda stare žirovske cerkve in pokopališča, komemoracija

Uvodni nagovor: Miha Naglič

Beseda o cerkvi: dr. Petra Leben-Seljak

Ko so v Žireh v letih 1906-12 zgradili novo župno cerkev, je stara izgubila svojo vlogo. A je naneslo, da je mimo nje potoval arhitekt Jože Plečnik, takoj uvidel njene izjemne estetske kvalitete in se zanjo zavzel. Pa ni nič pomagalo. Žirovci so jo prepustili propadu


Prirejata in vabita:
. Župnik jo je prodal trgovcu z lesom, ki je v njej naredil parno žago. A se je kmalu smrtno ponesrečil. Zvonik so podrli tako, da se je zrušil na ladjo. Ohranil se je le prezbiterij, ki ga je kupil eden od sosedov za skladišče. V novejšem času se je zanj zavzel domačin Anton Beovič in dosegel, da je prezbiterij s starim pokopališčem kupila občina. Zdaj gre za to, da v njem uredimo spominski prostor.

Muzejsko društvo Žiri

in

ŠmaR – Društvo Šmarnični romarji

Vabilo na odprtje razstave: “Žiri in Žirovci skozi čas”Vabilo

V prenovljeni Stari šoli smo od leta 2007 odprli že tri stalne muzejske razstave: Pozdravljeni ljubitelji utrdb!, Žirovski slikarji in Čevljarstvo na Žirovskem skozi čas. Zdaj odpiramo četrto, ki bi morala biti pravzaprav prva, ker saj je temeljna.

Vabimo vas na odprtje muzejske razstave

Žiri in Žirovci skozi čas,

v ponedeljek, 3. decembra 2012, ob 18. uri, v Muzeju Žiri (Stara šola, Tabor 2).

Razstavo je zasnovala in postavila avtorsko-projektna skupina, v sestavi:
Alojz Demšar, Rok Klemenčič, Petra Leben Seljak, Miha Naglič,
Beta Poljanšek Koman, Olga Vončina

Program:

– zapela nam bo pevka Špela Šemrov;
– projekt bodo predstavili: dr. Alojz Demšar, dr. Petra Leben Seljak, Miha Naglič;
– razstavo bosta odprla ddr. Marija Stanonik, častna občanka, in mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri;
– ogled nove razstave in prijateljsko srečanje vseh, ki cenimo žirovsko kulturno dediščino.

Razstava bo na ogled v soboto in nedeljo, 8. in 9. decembra 2012, od 9. do 12. in od 15. do 18. ure.
Skupinski ogledi so mogoči po dogovoru.
Za obisk pokličite na 031 532 798 (Rok Klemenčič).

P. S.

Z odprtjem te razstave se Muzejsko društvo Žiri na Prešernov rojstni dan Žiri pridružuje vseslovenski kulturni akciji »Ta veseli dan kulture«.

Žirovska razstava je del projekta
»(O)ŽIVELA KULTURA!«
Projekt se izvaja v okviru načrta izvedbenih projektov za leto 2011 za koriščenje sredstev LEADER (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 – os 4 – sredstva LEADER) na območju Lokalne akcijske skupine Lloškega pogorja, in bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter iz sredstev projektnih partnerjev. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Administrativni in finančni vodja LAS Lloškega pogorja je Razvojna agencija Sora, d.o.o. Škofja Loka.
Projektni partnerji: Občina Žiri, Občina Gorenja Vas – Poljane, Muzejsko društvo Železniki.

Vabilo v obliki za tisk

© Copyright - Muzej, Kolofon in PO, Admin