Tabor 2, Žiri 4226, Slovenija +386 31 532 798 Nedelja od 15 do 18 ure

DEKD 2023 | PRIKAZ DELA V KOVAŠKI DELAVNICI ANDREJA GLADKA NA FUŽINAH

✅ V okviru DEKD 2023 - Dnevov evropske kulturne dediščine vas vabimo na PRIKAZ DELA V KOVAŠKI DELAVNICI ANDREJA GLADKA NA FUŽINAH, v petek, 6. oktobra, ob 17. uri na lokaciji: Fužine 9, 4224 Gorenja vas.

👉 Naselje Fužine je dobilo ime po fužini, ki je delovala na sotočju Poljanske Sore in Hobovščice. Prvič je kot fužina Hobovše v virih omenjena leta 1549, zadnjič pa leta 1616. Železarski obrat je leta 1581 obsegal talilno peč na volka (windischer Ofen) in kladivo ter je proizvajal jeklo. Rodbina Gladek, ki je na Fužinah že več kot dve stoletji, je imela mlin, žago in kovačnico. Kovaško tradicijo nadaljuje Andrej Gladek, ki nam bo prikazal delo v svoji kovaški delavnici - Kovaštvo Gladek.

 

gladek domačija


#ziri #slovenija #gladek #andrejgladek #kovaštvo #DEKD #dediščina #muzejziri #domačija

Projekt Interaktivno in sodobno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorno Muzejsko društvo Žiri.

Uporabne povezave
O muzeju
Sledite nam