Tabor 2, Žiri 4226, Slovenija +386 31 532 798 Nedelja od 15 do 18 ure

ZGODOVINA MUZEJA ŽIRI IN MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŽIRI

Muzejsko društvo je leta 2020 obeležilo 50-letnico dela. Znak društva je tej obletnici prilagodila arhitektka Beta Poljanšek Koman, ki je skupaj z Jakom Komanom tudi avtorica znaka. Vir: arhiv MD Žiri.
Muzejsko društvo Žiri 50 let

Zgodovina Muzeja Žiri in Muzejskega društva Žiri sega v začetek 70. let 20. stoletja. 20. maja 1970 je bil namreč na sestanku v Zadružnem domu v Žireh ustanovljen žirovski pododbor Muzejskega društva v Škofji Loki. Navzoči so bili Ločani dr. Pavle Blaznik, France Planina, Andrej Pavlovec in Lojze Malovrh in Žirovci Izidor Rejc, Vili Kavčič. Franc Kavčič, dr. Karel Bernik, Milan Žakelj, Zdravko Krvina Alfonz Zajec, Janez Sedej, Andrej Bolčina in Marija Stanonik. Prvi predsednik pododbora Alfonz Zajec je zapisal: »Namen muzejske dejavnosti je, da ohranja in obvaruje pred uničenjem dela prednikov. / …/ Prav zaradi tega smo ob ustanovitvi društva prevzeli peščeno uro v svoj simbol kot prispodobo preteklosti in sedanjosti.« Zgodovina nam daje stik s preteklostjo. Ta stik umešča nas in vse, kar nas obdaja in ustvarja naše življenje (ustanove, tovarne, hiše, pokrajino, navade), v neprekinjen tok časa iz preteklosti preko sedanjosti v prihodnost. Društvo so za Alfonzom Zajcem kot predsedniki vodili še Tone Eniko, nato v letih 1994–2019 Miha Naglič, zdaj pa Alojz Demšar.

Zapisnik sestanka odbora za ustanovitev podružnice Muzejskega društva Škofja Loka v Žireh (kasneje pododbor Žiri), 20. junija 1970. Vir: arhiv MD Žiri.

Muzejsko društvo Žiri skrbi za ohranjanje snovne in nesnovne, kulturne in naravne dediščine Žirov, izobražuje in osvešča člane društva in druge Žirovce o pomenu varovanja dediščine, raziskuje žirovsko preteklost ter jo preko stalnih in občasnih razstav ponuja v ogled tudi obiskovalcem od drugod. Snovno dediščino zbira in jo predstavlja na razstavah v Muzeju Žiri, ki ga upravlja. Del muzejskih predmetov hrani v depoju. Nesnovno dediščino raziskuje in jo predstavlja na predavanjih, dramatizacijah zgodovinskih dogodkov in v publikacijah. Organizira predavanja poznavalcev različnih področij zemeljske in človeške zgodovine.

Članska izkaznica Franca Temelja iz leta 1970. Po ustanovitvi pododbora Žiri so člani dobili najprej izkaznice Muzejskega društva Škofja Loka. V Žireh je članarino pobirala tajnica pododbora Minka Kopač, predsednik društva je bil leta 1970 dr. Pavle Blaznik, oba sta podpisana. Vir: osebni arhiv Franca Temelja.

Z novim zakonom o društvih se je žirovski pododbor Muzejskega društva Škofja Loka osamosvojil in 26. decembra 1975 formalno prerasel v samostojno Muzejsko društvo Žiri.

Ustanovni člani – prisotni na ustanovnem zboru Muzejskega društva Žiri 26. decembra 1975. Vir: arhiv MD Žiri.

Projekt Interaktivno in sodobno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorno Muzejsko društvo Žiri.

Uporabne povezave
O muzeju
Sledite nam