spell check

Častni člani društvaDdr. Marija Stanonik, priznana slovenska etnologinja in slovstvena folkloristka, je bila prva med pobudniki muzejske dejavnosti v Žireh, kjer se je rodila 23. maja 1947 (na Dobračevi). V njen opus sodi tudi cela vrsta publiciranih raziskav žirovske etnografske in slovstvene kulture. Zaradi njenega kapitalnega prispevka k ohranjanju žirovske kulturne dediščine jo je naše društvo že leta 2000 razglasilo za častno članico, Občina Žiri pa 2005 za častno občanko.

 

 

Alfonz Zajec, po poklicu čevljarski tehnik, zdaj upokojenec, sicer pa že pol stoletja prizadevni kulturni delavec, je bil prvi predsednik našega društva v letih 1970-82. Pod njegovim vodstvom so zbrali in postavili prve zbirke. Rodil se je 1. januarja 1932 na Dobračevi, kjer živi kot upokojenec in še vedno aktivni domoznanec. Za njegov ustvarjalni prispevek k ustanovitvi in razvoju društva smo ga leta 2000 razglasili za častnega člana. Umrl je 26. decembra 2017 na svojem domu v Žireh.

 

 

Vlasto Kopač, zaslužni slovenski arhitekt, grafik in planinec, znan tudi kot žrtev Dachauskih procesov, se je rodil 3. junija 1913 v Novi vasi (zdaj del Žirov). Kot direktor ljubljanskega zavoda za spomeniško varstvo je ohranil Veliko Planino, kar velja za njegovo življenjsko delo. Tudi v Žireh je svojo rojstno hišo obvaroval pred rušenjem in jo ohranil tako, da je bila razglašena za kulturni spomenik. Za njegove zasluge pri varovanju slovenske in lastne stavbne dediščine smo ga leta 2003, ob njegovi 90-letnici, razglasili za častnega člana. Umrl je 27. aprila 2006 v Ljubljani.

© Copyright Muzej Žiri - Muzej, Kolofon in PO, Admin