spell check Organi društva -

Organi društvaIzvršni odbor:

Predsednik: Mihael Naglič

Ostali člani:
Alojz Demšar, Ida Filipič Pečelin, Rok Klemenčič, Petra Leben-Seljak, Anton Mlakar, Mihael Naglič, Majda Treven, Anton Beovič, Maja Vehar, Maja Justin Jerman, Janez Jereb

Nadzorni odbor:

Marina Pivk, Jože Stanonik, Nataša Demšar

Častno razsodišče:

Alfonz Zajec, Rajko Šubic in Franc Temelj.

© Copyright - Muzej, Kolofon in PO, Admin