spell check

Včlanitev v društvoVabimo vas, da postanete član(ica) našega društva (MDŽ). Tako lahko z dejanji ali z moralno podporo sodelujete v naših prizadevanjih. MDŽ, ustanovljeno leta 1970, je bilo poznano po štirih muzejskih zbirkah – čevljarski, klekljarski, slikarski in narodnoosvobodilni – ki so bile na ogled v Stari šoli. V letih 2002-2009 je bila izvršena temeljita prenova muzejske stavbe, naše zbirke pa so se ohranile v muzejskem depoju. Nadaljujemo z zbiranjem muzealij za zbirke in razstave, ki so že ali bodo v naslednjih letih ponovno oziroma na novo postavljene. Že 2007 smo v pritličju odprli začasno razstavo o dediščini rapalske meje: Pozdravljeni ljubitelji utrdb! Od 2009 je v galeriji muzeja spet na ogled naša zbirka žirovskih slikarjev, 2010 smo odprli novo stalno razstavo o čevljarstvu na Žirovskem do 2. sv. vojne; aprila 2012 smo odprli drugi del te razstave, ki predstavlja obdobje Alpine. Decembra 2012 smo odprli razstavo Žiri in Žirovci skozi čas. Prizadevamo si za varstvo naše naravne in kulturne dediščine, se posvečamo domoznanskim raziskavam (izbrana odlična primera: Knjiga hiš na Žirovskem Petre Leben-Seljak in Alojza Demšarja, 2010; Zvonovi na Žirovskem A. Demšarja, 2016), na ogled postavljamo tudi občasne razstave, prirejamo Lenčkove večere, muzejska predavanja in srečanja, sodelujemo pri izdajanju domoznanskega zbornika Žirovski občasnik, vzdržujemo stike z rojaki po svetu (naš častni član je bil arhitekt Vlasto Kopač), občasno gremo na zanimiv izlet … Če se v teh namenih prepoznate, stopite zraven! Vseh nas je okrog sto! Da bi skupaj krepili muzejsko kulturo na Žirovskem. Izpričano je, da so Pražirovci že okoli 50.000 pr. Kr. prebivali v Matjaževih kamrah, najstarejša žirovska listina je iz leta 1291, marsikaj lahko še odkrijemo … Letna članarina je samo 10 evrov, za študente je ni. Povrne se vam že, če greste z nami na izlet. Pravice in dolžnosti članov so opredeljene v pravilih društva. Po njih lahko sodelujete na zborih članov in v drugih organih društva ter pri zgoraj navedenih dejavnostih.

Vabljeni v naše vrste! Muzejski pozdrav!

Žiri, 16. januarja 2018

Predsednik društva:
dr. Alojz Demšar

Prosimo, da za včlanitev izpolnite spodnji obrazec.

 

 

© Copyright Muzej Žiri - Muzej, Kolofon in PO, Admin