Tabor 2, Žiri 4226, Slovenija +386 31 532 798 Nedelja od 15 do 18 ure

Vabimo vas, da postanete član(ica) našega društva (MDŽ). Tako lahko z dejanji ali z moralno podporo sodelujete v naših prizadevanjih k ohranjanju in osvetljevanju žirovske naravne in kulturne dediščine. Naše aktivnosti zaobjemajo zbiranje muzealij, postavljanje razstav in zbiranje ter razstavljanje umetniških del žirovskih ustvarjalcev. Posvečamo se tudi domoznanskim raziskavam, prirejamo Lenčkove večere, muzejska predavanja in srečanja, sodelujemo pri izdajanju domoznanskega zbornika Žirovski občasnik, vzdržujemo stike z rojaki po svetu, občasno gremo na zanimiv izlet.

Če se v teh namenih prepoznate, stopite zraven! Vseh nas je okrog sto! Da bi skupaj krepili muzejsko kulturo na Žirovskem. Izpričano je, da so Pražirovci že okoli 50.000 pr. Kr. prebivali v Matjaževih kamrah, najstarejša žirovska listina je iz leta 1291, marsikaj lahko še odkrijemo.

Letna članarina znaša 10 evrov, za študente je ni. Povrne se vam že, če greste z nami na izlet.

Pravice in dolžnosti članov so opredeljene v pravilih društva. Po njih lahko sodelujete na zborih članov in v drugih organih društva ter pri zgoraj navedenih dejavnostih.

Vabljeni v naše vrste! Muzejski pozdrav!

Prosimo, da za včlanitev izpolnite spodnji obrazec.

Projekt Interaktivno in sodobno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorno Muzejsko društvo Žiri.

Uporabne povezave
O muzeju
Sledite nam